Biolight

 

Biolight® är en svensk metod som stimulerar kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd med hjälp av pulserande ljus av specifika våglängder. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den är smärtfri och ger inga biverkningar.

  • Förbereder hästens muskler för arbete
  • Dämpar och läker inflammatoriska tillstånd
  • Förebygger skador och påskyndar sårläkning

 

 "Biolight är den överlägset mest effektiva produkten vi använt."
Royne Zetterman

 

Kombinerade program

 

En Biolightbehandling är ett sammansatt program som underlättar läkning. Behandlingen har sex faktorer som utgångspunkt:

  1. Dämpning av den inflammatoriska processen
  2. Smärtlindring
  3. Läkning
  4. Prestationsförberedande
  5. Borttransport av slaggprodukter
  6. Behandling av ett stort område

 

 

 

 

Två viktiga faktorer


110 ljusstrålar från en roterande diodplatta förser ett tämligen stort område med elektromagnetisk energi. Jämför detta med ljuset från en enkel stråle.Sammansatta behandlingsprogram är betydligt effektivare än en enstaka våglängd.

 

Läs gärna mer om Biolight på www.biolight.se